Jotta voit opiskella ja suorittaa tutkinnon Suomessa, sinun täytyy hakea yliopistoihin yhteishaussa. Suomessa ei siis haeta erikseen jokaiseen yliopistoon, vaan käytössämme on järjestelmä, jossa yhdellä hakemuksella haetaan kaikkiin yliopistoihin. Yhteishaussa laitat valitsemasi oppilaitokset tärkeysjärjestykseen, jolloin numeroksi yksi valitaan oppilaitos, johon eniten haluat opiskelemaan. Jos et pääse päävaihtoehtoosi, saatat kuitenkin päästä sisään varavaihtoehtoihisi.

Suomalaisilta opiskelijoilta vaaditaan ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto, jotta he voivat hakea yliopistoihin. Ulkomaalaisilta opiskelijoilta ei tietenkään vaadita suomalaista tutkintoa, vaan yliopistoihin voi hakea vastaavalla ulkomailla suoritetulla tutkinnolla.

Suomessa voidaan periä elokuusta 2017 lähtien lukukausimaksua ulkomaalaisilta, jotka osallistuvat Suomessa tutkintoon johtavaan englanninkieliseen koulutukseen. Lukukausimaksuja ei kuitenkaan saa periä EU- tai ETA-maista tulleilta opiskelijoilta. Lisää tietoa lukukausimaksuista ja elämiskustannuksista löydät täältä.

Yliopisto-opinnot johtavat joko alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatti kestää noin kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli maisteri kestää lisäksi noin kaksi vuotta. Yhteensä yliopisto-opinnot kestävät Suomessa siis noin viisi vuotta. Nopeuteen voit vaikuttaa itse ja myös lisäaikaa on saatavilla.

Seuraavaksi esittelemme lyhyesti suomalaisia ylipistoja.

  • Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja kansainvälisesti tunnetuin yliopisto. Se on myös suurin, sillä opiskelijoita ja opettajia tässä tiedeyhteisössä on yhteensä yli 40 000. Helsingin yliopisto tarjoaa 11 tiedekuntaa ja 64 koulutusohjelmaa. Helsingin yliopistolla on laajat verkostot ja yhteistyökumppaneita on paljon. Opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä tekemään merkittävää tutkimustyötä myös kansainvälisellä tasolla.

  • Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto koostuu kauppatieteiden, teknisten tieteiden sekä taiteiden korkeakouluista. Se on yhteenliittymä, joka yhdistää perinteisesti erillään olleet tiedekunnat innovatiiviseksi yliopistoksi. Helsingin kauppakorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu sekä Taideteollinen korkeakoulu yhdistyivät vuonna 2010 ja näin Aalto-yliopisto sai alkunsa. Koulutustarjonta on laajaa niin sisällöllisesti kuin kielellisestikin. Valtaosa opinnoista on englanniksi, mutta koulutusta tapahtuu tietenkin myös suomeksi ja ruotsiksi. Eri alojen yhdistyminen takaa opiskelijalle yksilöllisen opintopolun, jota voi helposti säädellä omien kiinnostusten ja tavoitteiden pohjalta.

  • Turun yliopisto

Turun yliopisto on sekä toiseksi suurin että suosituin yliopisto Suomessa. Turun yliopisto on kansainvälinen ja monialainen yhteisö, jossa on jäseniä opettajat mukaan lukien lähes 25 000. Yliopisto tarjoaa 7 tiedekuntaa, 70 koulutusohjelmaa ja 130 oppiainetta. Kansainvälisyys tulee ilmi opiskelijoiden kansallisuuksissa erittäin selvästi, sillä eri kansalaisuuksia löytyy jopa yli 100.

  • Åbo Akademi

Turussa voit opiskella myös ruotsinkielisessä Åbo Akademissa. Åbo Akademi on profiloitunut merkittäväksi tutkimusyliopistoksi myös kansainvälisellä tasolla. Opiskelijoita on n. 5500, joista lähes 20% on kansainvälisiä opiskelijoita.

  • Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston erityisalaa on yhteiskunnan ja terveyden tutkiminen sekä opettaminen. Kuusi tiedekuntaa ja 88 eri koulutusohjelmaa tarjoavat opiskelijoille laadukasta ja ajankohtaista opetusta. Opetusta tarjotaan suomeksi ja englanniksi.

  • Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto tekee vahvasti yhteistyötä elinkeinoelämän ja tutkimusmaailman kanssa. Neljä tiedekuntaa tarjoaa opiskelijoille mielenkiintoisen kattauksen laadukkaita opinto-ohjelmia. Yliopistoa on luonnehdittu teknologisen kehityksen tiennäyttäjäksi.

  • Jyväskylän yliopisto

 

Jyväskylän yliopistossa on noin 15 000 opiskelijaa, kuusi tiedekuntaa ja merkittävä maine humanistisessa koulutuksessa Suomessa. Jokaisessa tiedekunnassa on tarjolla myös englanninkielistä kansainvälistä koulutusta, mutta opintojen pääkieli on suomi. Jyväskylän yliopisto koordinoi myös Kokkolassa toimivaa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniusta.