Monet säätiöt ja järjestöt jakavat apurahoja ja stipendejä opiskelijoille. Apurahan ja stipendin tyyppi riippuu siitä, minkä asteen opintoja ollaan suorittamassa ja mihin varten apurahaa tai stipendiä haetaan. Tämä rahallinen apu voi auttaa opiskelijaa etenemään opinnoissaan mahdollisesti suunniteltua nopeammin ja luonnollisesti helpottamaan stressiä toimeentulosta. On tärkeää muistaa, että opiskeluajan kuuluu olla myös hauskaa ja taloudellinen jousto antaa mahdollisuuden myös nauttia asioista, jotka täytyy tehdä Suomessa opiskellessa. Opiskeluaikana luodaan muistoja ja solmitaan ystävyyssuhteita jotka kulkevat mukanamme lopun ikäämme.

Moni meistä onkin varmasti kuullut mahdollisuudesta hakea apurahaa maisterin tutkinnon loppuun saattamiseen tai varsinkin lisensiaatin ja tohtorintutkintoa suorittavat usein hakevat apurahaa saadakseen tutkintonsa suoritettua. Apurahaan on kuitenkin mahdollisuus myös muissa, kuin edellä mainituissa tilanteissa ja näihin vaihtoehtoihin paneudumme seuraavaksi.

Apurahaa ulkomailla opiskeluun

Suomessa opiskeleminen on erittäin poikkeuksellista verrattuna muualle maailmaan. Meillä kouluttautuminen on imaista. Useimmissa maissa sen lisäksi, että opintotukea ei tunneta, ei myöskään opiskeleminen ole ilmaista ja lukukausimaksut voivat kohota korkeisiin summiin. Ulkomaille opiskelemaan suuntaavan on hyvä hakea apurahaa perinteisen opintotuen lisäksi, jota myös ulkomaille lähtevä suomalaisopiskelija voi saada. Eri säätiöiden ja järjestöjen apuraha mahdollisuuksia on hyvä tutkia ajan kanssa ja hakea useampia omaa tilanteeseen sopivia apurahoja useammasta paikasta.

Sen lisäksi, että apurahaa voi hakea koko aikaiseen ulkomailla opiskeluun, voi apurahaa saada myös ulkomailla työharjoitteluun tai kielikurssille osallistumiseen. Helpoin tapa lähteä selvittämään mistä kaikkialta apurahaa voi hakea ovat erilaiset apurahan myöntäjistä tietokantaa pitävät tahot, kuten Suomen ylioppilaskuntien liiton tietokannasta. SYL:n sivulta löytyy myöskin linkin monille muille tietokannoille, joihin apurahaa myöntäviä tahoja on listattu. Ulkomailla liittyvään opiskeluun liittyen yksi parhaista paikoista hakea apurahaa on CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus. Monet suomalaiset korkeakouluopiskelijat, jotka suorittavat niin perus- tai jatkotutkintoa, ovat saaneet CIMO:n myöntämää tai välittämää apurahaa opintoihinsa tai tutkimustyöhönsä ulkomailla.

Apurahat ulkomaisille opiskelijoille

Apurahaa saadakseen ei tarvitse olla suomalainen opiskelija, vaan ulkomaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus myös hakea apurahaa monilta säätiöiltä ja järjestöiltä. Toki monet ulkomaiset opiskelijat hakevat apurahaa jo omasta kotimaastaan. Koska vain harvoilla ulkomaisilla opiskelijoilla on oikeus opintotukeen Suomessa, kannattaa järjestelmällinen apurahamahdollisuuksien tutkiminen. Ensimmäisenä on järkevää ottaa yhteyttä esimerkiksi omaan tulevaan oppilaitokseensa ja kysyä tahoja mistä he voisivat mahdollisesti hakea apurahaa.

Mihin muuhun apurahaa myönnetään

Apurahan myöntämisperusteita on paljon, miltei yhtä paljon kuin niitä myöntäviä tahoja, sillä jokaisella säätiöllä tai järjestöllä on omat perusteensa apurahojen jakamiselle. Rahan myöntäminen voi perustua paikkakuntaan, opiskeltaviin aineisiin, opiskelumenestykseen tai esimerkiksi lopputyön tai tutkimustyön tavoitteisiin. Myös järjestötoiminta tai muu aktiivinen toiminta, kuten kuvataiteiden ja musiikin harrastaminen voi hyödyttää apurahan saamisessa. Toimintarajoitteisten opiskelijoiden opiskelua ja kouluttautumista tuetaan apurahoin muun muassa Tukilinjan toimesta.

Paras neuvo opiskelujensa rahoitusta pohtivalle onkin, että selventää ensin itselleen omat opintotavoitteensa ja käy läpi harrastushistoriansa, sekä kiinnostuksen kohteensa. Näiden tietojen kanssa on helppo lähteä järjestelmällisesti käymään läpi apuraha tietokantoja internetissä. Rahoitus voi löytyä yllättävästä paikasta ja perustua vaikka vuosien vapaaehtoistyötaustaan tai lopputyön merkitykseen omalla alallaan.